Losverdes SOS
Image default
Woningen

Het onderhoudsplan en vervanging

Elk groot complex heeft het wel in het bezit, een rapport waarin staat welk onderhoud wanneer plaats moet vinden aan het complex. Dit rapport wordt ook wel een MOB genoemd. Een MOB kun je categoriseren als een meerjarenonderhoudsplan.  Dit rapport heeft betrekking op gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars. Hieronder valt onder andere het dak en de gevel, maar ook alles aan de binnenzijde van het pand zoals de kozijnen en het trappenhuis. In zo’n plan staan verschillende soort zaken. Denk hierbij aan de bouwdelen waar de vervanging voor noodzakelijk is en wat de kosten van deze vervanging zal zijn. In het bouwdeel moet dus precies uitgewerkt staan aan welk onderdeel van het pand het onderhoud gaat plaatsvinden. Dit kan zijn de gevel, het dak of bijvoorbeeld de dakgoot. Het tweede element dat terugkomt is de cyclus. Hierin staat precies uitgewerkt hoe lang een bepaald onderdeel mee kan gaan en wanneer er een herstel of vervanging moet plaatsvinden. Tot slot staan de kosten in het rapport verwerkt. Dit financiële overzicht is handig om zo concreet mogelijk bij te houden, want zo kom je nooit voor onverwachte kosten te staan. Zo nu en dan is het van belang dat er een periodieke herkeuring plaatsvindt. Materialen kunnen van kwaliteit veranderen in de loop der tijd en dat is noodzakelijk om in de gaten te blijven houden. Als je hier zelf niet altijd genoeg tijd voor kan vinden is het ook mogelijk om een TMP hiervoor in te schakelen. Dit is een projectmatig technisch beheer, waarbij je de regie volledig uit handen kan geven. De onderhoudswerkzaamheden worden dan van het begin tot het eind begeleid. Hierdoor wordt de kans op fouten vermindert en wordt de levensduur van de materialen verhoogd. Dit scheel voor iedereen in de kosten en dit kan ook meegenomen worden in de planning.

http://www.laan35.nl/