Uw zelfontwikkelde uitvindingen en producten wilt u natuurlijk beschermen tegen gebruik zonder toestemming. Wist u dat u ook patent kunt aanvragen voor intellectueel eigendom? Door middel van het intellectuele eigendomsrecht is het mogelijk om het werk van uitvinders, ontwikkelaar, auteurs en ontwerpers te beschermen. Als het proces van octrooi aanvragen eenmaal voltooid is, mogen anderen uw werk niet meer gebruiken zonder uw toestemming. Mocht iemand vervolgens misbruik maken van het beschermde ontwerp of idee, dan kunt u gerechtelijke stappen ondernemen. Als u er niet uitkomt met de partij die uw uitvinding misbruikt, kunt u naar de rechter stappen. U heeft bijvoorbeeld de optie om via een kort geding een verbod op inbreuk te vragen. Een specialist kan u op het gebied van intellectueel eigendom bijstaan.

 

Wat is het verschil tussen octrooi en patent aanvragen?

Het aanvragen van een patent is exact hetzelfde als het aanvragen van een octrooi. Het is echter niet gek als u dacht dat er een verschil bestond, maar dat is er niet. In Nederland betekenen deze twee termen hetzelfde. Patent aanvragen en octrooi aanvragen worden in de Nederlandse taal dan ook constant door elkaar gebruikt. Een klein verschil is dat in officiële stukken doorgaans octrooi toegepast wordt. In Nederland geldt bijvoorbeeld de Rijksoctrooiwet. Deze wet heeft betrekking op de regels omtrent het verlenen, aanvragen en behouden van octrooien. Als u meer wilt weten over octrooi of patent aanvragen, vraagt u een specialist om advies.

 

Patent aanvragen voor wereldwijde bescherming van een uitvinding

Wilt u uw uitvinding beschermen, dan is het verstandig een patent aan te vragen. Patent aanvragen doet u voor de wereldwijde bescherming van een uitvinding. Een octrooi kunt u aanvragen als de uitvinding die u heeft gedaan nieuw is, technisch toe te passen is en niet voor de hand ligt. Binnen de techniek lost een uitvinding altijd een beperking of een probleem op. Een voorbeeld hiervan is de batterij van een telefoon. Deze ging in het verleden slechts een aantal uur mee, maar door diverse uitvindingen kunt u tegenwoordig dagenlang vooruit als u de telefoon heeft opgeladen. Door patent aan te vragen heeft u het alleenrecht voor het commercieel toepassen van uw uitvinding. Daarom moet u altijd octrooi aanvragen voor een nieuwe uitvinding.

Gebruiken anderen uw werk zonder toestemming? Patent aanvragen voor bescherming eigendom

Post navigation