Losverdes SOS
Image default
Bedrijven

Werkgever en werknemer samen op zoek naar nieuwe werk

Je werkgever heeft het arbeidscontract beëindigd of het einde van je contract is in aanzicht of je krijgt een ziektewet uitkering, of je bent een werkgever die het arbeidscontract met een werknemer beëindigd of de loopbaanwensen van de werknemer passen niet meer bij de organisatie. Dan zijn er verschillende manier om ervoor te zorgen dat de werknemer op een waardevolle manier met een nieuwe baan kan beginnen.

De eerste is outplacement. Een outplacementbureau zorgt ervoor dat wanneer de werkgever het contract met de werknemer wil beëindigen, hij ervoor kan zorgen dat de werknemer wordt opgevangen en begeleiding en advies krijgt bij het zoeken van een nieuwe baan. Zo biedt outplacement een oplossing bij arbeidsconflicten of ontslag, maar ook bij ziekte of wanneer de visie en wensen van werknemer en werkgever niet meer overeenkomen, bijvoorbeeld als de loopbaan vastloopt. Deze situaties kunnen een ingrijpende impact hebben op de werknemer, een outplacementtraject kan er dan voor zorgen dat de medewerker zich wel geholpen en gesteund voelt en een nieuwe baan vindt die bij hen past.

Wanneer een werknemer door ziekte zijn huidige baan binnen het bedrijf niet meer kan blijven uitvoeren, kan een reintegratiebureau een oplossing bieden, ook indien de werknemer niet meer zal herstellen maar wel gedeeltelijk arbeidsgeschikt blijft. Samen met de werkgever en werknemer zoekt het reintegratiebureau naar hoe de werknemer werkzaam kan blijven binnen de organisatie. Hierbij wordt er gekeken naar wat de werknemer wel nog kan, eerder dan wat hij niet meer kan. Met behulp van deze focus kan er een nieuw uitgangsperspectief ontstaan voor de werknemer. Moest er toch geen oplossing zijn binnen de eigen organisatie volgt er een reintegratie tweede spoor.

Bij reintegratie tweede spoor wordt er gezocht naar passend nieuw werk bij een nieuwe organisatie. Hierbij wordt er aandacht besteed aan het verloop van de situatie, wat wil de werknemer in de toekomst en wat zijn de mogelijkheden, erna volgt er een constructief proces naar passend werk.

https://loopbaannederland.nl