Kersverse eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid richting een kersverse baan Helpt na ontslag. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden ontwikkeld binnen Amerika En dan kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Onderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeem. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het beschouwen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief ontslag

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar minstens 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10 werknemers van een bedrijf die meer daarop 20 werknemers heeft en minder vervolgens honderd werknemers binnen een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

Het procesverloop

Het procesverloop van outplacement in 3 simpele stappen uitgelegd:

Je bent net ontslagen door uw medewerker en dat kan zwaar vallen voor een personeelslid. Daarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerken en verhaal verkrijgen. Ook wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit ogenblik glashelder geconstrueerd.

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om voorts te gaan en te bekijken wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een kersverse baan. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Verscheidene hulpmiddelen kunnen hier ook van gebruik zijn. Bv. een opleiding of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en personeel niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming faillissement gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Wanneer heb ik recht op out placement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je op zijn minst 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarop de helft bedraagt van een voltijdse werknemer Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al talloze jaren voor hetzelfde onderneming werkt. Een nieuw bedrijf, kersverse energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarop? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel meerdere jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, plichten,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de instelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u vervolgens te maken met het opzegtermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Alles over outplacement

Post navigation